Wzmacniacz Nauczanki

Poznań, 15-16 marca 2018 r.

Poznaj naszych prelegentów

Zaglądaj do nas!

Wkrótce pojawią się kolejni prelegenci.