Wzmacniacz Nauczanki

Poznań, 15-16 marca 2018 r.

Zobacz co planujemy dla Was na tegorocznej konferencji

Jak skutecznie komunikować się z rodzicami, czyli nie taki wilk straszny…

Wykład z elementami zabawy

Muzyczny przerywnik, czyli pląsy z całego świata

Sposób na przerwę

Przerwa kawowa

Jak uczyć historii i geografii poprzez opowieści ukryte w książkach?

Spotkanie Autorskie

Jak odczarować ortografię i pracować z lekturami?

Wykład z elementami zabawy

Lunch

Wystąpienie partnera

Jak uczyć przyrody i odkrywać to, co nieznane?

Spotkanie autorskie

Muzyczny przerywnik, czyli pląsy z całego świata

Sposób na przerwę

Jak uczynić z integracji sensorycznej sprzymierzeńca nauczyciela?

Wykład z elementami zabawy

Jak skonstruować skuteczną grę terenową dla klasy?

Wykład z elementami zabawy

Kolorowa matematyka

Warsztat

Podróż do świata Batii Strauss

Warsztat

Jak wykorzystać plastykę i muzykę do integracji sensorycznej

Warsztat

Jak uczyć kompetencji kluczowych na lekcjach wychowania fizycznego?

Warsztat