Wzmacniacz Nauczanki

Poznań, 22-23 marca 2019 r.

Poznaj naszych prelegentów

Zaglądaj do nas!

Wkrótce pojawią się kolejni prelegenci.